Toekomstverklaring: 5 richtingaanwijzers

In de Toekomstverklaring van 2013 stelden we onze visie en onze 5 richtingaanwijzers voor de toekomst scherp. (Lees volledige Toekomstverklaring hier.) Al wie deze onderschrijft, kan deelnemen aan het debat tijdens het congres.

1

Vooruitgang is ons doel

Onze beslissingen vertrekken vanuit de overtuiging dat morgen beter kan zijn dan gisteren. Wij zijn vooruitgangsoptimisten. We verzetten ons tegen doemdenken, verzuring, betutteling en afgunst. We wonen in een land waar het goed is om te leven. We willen dat niet alleen zo houden, we willen het nog beter maken! Wij geloven dat economische groei niet eindig is en dat welvaart en welzijn kunnen groeien zonder dat dit ten koste van iemand anders moet gaan.

2

Vrijheid is onze waarde

Boven alles vertouwen wij op de kracht van vrije mensen. Individuele zelfbeschikking is voor ons een kernwaarde. Precies omdat we vertrouwen op de kracht van vrije mensen, zijn mensenrechten en de liberale rechtstaat de pijlers van onze overtuiging. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen, is beter en vaak effectiever dan wat de overheid kan doen. Daarom vragen we ons bij elke beslissing af of de overheid dit wel zelf moet doen.

3

Verantwoordelijkheid en solidariteit is onze opdracht

Hoe meer regels je maakt, hoe minder dat mensen zich zelf verantwoordelijk voelen voor de samenleving en voor hun eigen gedrag. Te lang hebben overheden de reflex gehad om keuzes te gaan maken in de plaats van mensen, over hun hoofden heen. Dat is goed te zien aan het feit dat we over een bijzonder uitgebreide en gedetailleerde regelgeving beschikken, zonder dat die regels op duidelijke principes zijn geschoeid. Principes zijn sterker dan regels. Door te kiezen voor minder regels en minder betutteling geven wij vrije burgers instrumenten in handen om samen faire afspraken te maken.

4

We zijn optimistisch en laten niemand achter

Mensen zijn niet gelijk, ze zijn wel gelijkwaardig. Daarom verdient iedereen de kans om iets van het leven te maken. Wij willen economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat wie presteert, daar ook voor mag beloond worden. Als zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijke en economische proces, worden we daar allemaal beter van. Maar we laten niemand achter. Voor mensen die niet meekunnen, voelen we ons samen verantwoordelijkheid. Voor hen voorzien we zorg en kansen om mee te participeren aan onze samenleving.

5

We hebben een open blik op de wereld

Wij bouwen aan een open samenleving. We leven in een tijd met steeds minder grenzen en steeds meer mogelijkheden waarbij we allemaal met elkaar verbonden zijn. Onze economie is open en dus afhankelijk van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Europa is steeds meer binnenland. Internationale handel en samenwerking zijn sleutels naar een wereld met minder conflicten. Internationalisering is een gegeven, waarbij de opportuniteiten en voordelen steeds opwegen tegen de knelpunten en uitdagingen.