Teksten

Wie niet kan wachten tot eind november, kan nu al met de teksten aan de slag.  Dat mag alleen, maar is veel fijner als je het samen met anderen doet. Bij een aantal begrippen vind je hier uitleg en achtergrondinformatie (niet amendeerbaar). Je vindt ook de formulieren om amendementen in te dienen bij de genummerde resoluties. Motiveer de mensen van je partijbestuur om mee te werken aan de toekomst. Nodig je leden of andere vrienden uit om mee naar Antwerpen te gaan. Organiseer gespreksavonden of ga op café om over onze voorstellen te praten. Nodig jouw parlementslid uit en leg hem of haar het vuur aan de schenen.

 1. Voorwoord: Vrijheid & vooruitgang in de nieuwe tijd

  De oude wereld brokkelt af, de nieuwe wordt geboren.
  En wij zitten er middenin.
  We leven op een scharniermoment tussen twee tijden, vaak gewrongen tussen angst en enthousiasme.
  Als alles tegelijk verandert, slaan onrust en onzekerheid toe en zetten heel wat mensen instinctief de hakken in het zand.

  Bekijk stelling
 2. Vrijheid! Want het is jóuw leven.

  In een liberale democratie heeft elke burger een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Individuele vrijheid is het uitgangspunt voor de organisatie van onze diverse samenleving in deze nieuwe tijd. Elke mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen.

  Bekijk stelling
 3. In de open samenleving

  Onze samenleving en steden in het bijzonder worden meer divers. Liberalen willen van deze nieuwe realiteit een succes maken voor alle mensen. Dat kan alleen maar als we de basisprincipes van de Verlichting verdedigen. Tegelijk maken we werk van een inclusieve maatschappij, waar vrije mensen met en niet naast elkaar leven.

  Bekijk stelling
 4. Minder overheid. Moderner en beter.

  Wij geloven in de kracht van vrije mensen om zelf het heft in handen nemen. Het internet en de nieuwe digitale en technologische toepassingen maken een radicaal andere dienstverlening mogelijk. Het geeft ook de kans om burgers meer en beter bij de werking van de overheid te betrekken. Transparantie is het uitgangspunt.  Omdat de combinatie  van vele inzichten voor betere oplossingen zorgt, wordt burgerparticipatie vanzelfsprekend. De rol van de overheid verandert fundamenteel van actor naar partner. Een kleine, meewerkende digitale overheid heeft als opdracht meer mogelijk te maken. 

  Bekijk stelling
 5. Je krijgt extra netto. Door lagere belastingen.

   “Minder overheid, maar beter” betekent ook minder kosten. Dat maakt het mogelijk om de belastingen te verlagen en de fiscaliteit aan te passen aan de nieuwe tijd. Liberalen willen een zeker en rechtvaardig fiscaal beleid. Vrijheid betekent voor ons dat inkomsten eerst voor jezelf zijn en daarna voor de staat.

  Bekijk stelling
 6. Je bepaalt zelf wanneer, hoe lang en hoe veel je werkt.

  We hebben vandaag vooral regelgeving die zegt wanneer je niet mag werken. We draaien dat om: in plaats van “je mag niet werken, tenzij”, gaan we naar “je mag werken, tenzij”. We stappen ook af van de one size fits all-benadering. Onder het motto “minder collectief moeten en meer individueel mogen”, creëren we een nieuw vrij werkkader, dat aangepast is aan de 21ste eeuw.

  Bekijk stelling
 7. Jij verdient een goed leven!

  Een beter leven, meer levenskwaliteit, meer kansen, meer menselijkheid. Een beter en vrij leven voor iedereen: dat is ons doel en daar handelen we naar, solidair met elkaar.

  Bekijk stelling
 8. Een vrije en veilige Europese Unie.

  We kiezen uitgesproken voor Europese samenwerking en maken de Europese Unie vrijer en veiliger.

  Bekijk stelling
 9. Op een blauwe planeet.

  We willen goed en gezond kunnen leven, vandaag en in de toekomst. We willen leven als een ecosysteem: zonder afval en zonder schadelijke uitstoot. We gebruiken maximaal energie die 100% hernieuwbaar is. Op onze blauwe planeet ontwikkelen we een blauwe economie.

  Bekijk stelling