Voorwoord: Vrijheid & vooruitgang in de nieuwe tijd

Vrijheid & vooruitgang in de nieuwe tijd.

De oude wereld brokkelt af, de nieuwe wordt geboren.

En wij zitten er middenin. We leven op een scharniermoment tussen twee tijden, vaak gewrongen tussen angst en enthousiasme.

Als alles tegelijk verandert, slaan onrust en onzekerheid toe en zetten heel wat mensen instinctief de hakken in het zand. Extremisme en populisme langs rechts en links steken opnieuw de kop op. Regelneven en doemdenkers voeden gretig de onzekerheid. Betutteling viert hoogtij. Autoritaire leiders en religieuze fanatici zetten mensen tegen elkaar op. Ze spelen in op de onrust en leggen zo tegelijk hun eigen agenda op van angst en controle, desnoods met dwang of terreur.

Het is genoeg geweest. Het is tijd om het tij te keren en opnieuw te kiezen voor vrijheid en vooruitgang. Voor optimisme, openheid en vertrouwen. Wij nemen ons leven en onze toekomst opnieuw in eigen handen. We hebben een visie om de toekomst vorm te geven.

Een visie die vertrekt vanuit de vrije mens. Vrijheid is de basis voor vooruitgang en de beste garantie op vrede. Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Met openheid. En met optimisme.

Vrijheid is onze basiswaarde.

Het is een recht en een opdracht voor elk individu dat iets van het leven wil maken. Vrije mensen bouwen samen aan een betere toekomst. In deze nieuwe tijd gaan wij op zoek naar nieuwe vrijheid.

Vooruitgang is ons doel.

Wij leggen ons niet neer bij het status-quo. Wij denken na over wat kan zijn. Over kansen en mogelijkheden. Over welke samenleving we willen. Over hoe we van verandering verbetering kunnen maken en wat we kunnen doen om dat voor iederéén mogelijk te maken.

Verantwoordelijkheid is onze opdracht.

Wij willen vrij zijn en vooruitgaan, zonder een ander te schaden. Dat is de basis van onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar, tegenover mensen elders ter wereld en tegenover de planeet, vandaag en in de toekomst. Wij kiezen voor verantwoordelijkheid in plaats van betutteling. Voor principes in plaats van regeldrift. Voor geëngageerde burgers. We laten niemand achter. Het liberalisme zal sociaal zijn of zal niet zijn.

Optimisme is onze ingesteldheid.

Precies omdat we vertrouwen in vrije mensen, zijn we vooruitgangsoptimisten. Vrije burgers kunnen de grootste uitdaging aan. Mensen wereldwijd willen doorgaans hetzelfde: hun eigen leven leiden en hun eigen bestaan en dat van hun geliefden zo goed mogelijk maken. Als je mensen ruimte geeft, zullen ze daar hard aan werken. Zo dragen ze stukje bij beetje ook bij aan de steeds grotere kennis en welstand die we als mensheid ter beschikking hebben. Het verhaal van de vrijheid is een optimistisch verhaal. Als mensen de vrijheid krijgen om hun eigen omstandigheden te verbeteren, helpen ze ook de wereld beter maken.

Open is onze blik op onszelf en de wereld.

In onzekere tijden dreigt het gevaar van geslotenheid en protectionisme. Van uitsluiten en terugplooien op onszelf. Wij kiezen meer dan ooit voor de open samenleving, economisch en maatschappelijk. We koesteren onze buurt, onze stad of regio maar begrijpen dat we de problemen vandaag nooit alleen oplossen. Samenwerken is de opdracht. Met elkaar. In Europa. En zelfs wereldwijd.

Aan de hand van deze vijf uitgangspunten maken we een afspraak met de toekomst.

We doen dat offensief.
Overtuigd en overtuigend.
Gedurfd en vooruitstrevend.
Expliciet en verbindend.

We leggen de lat hoog en bepalen samen waar we binnen pakweg tien jaar willen staan.

Zo willen we optimistisch naar de toekomst te kijken.

We grijpen de kans om onze dromen te realiseren. En we houden het been stijf als anderen ons ideaal in de weg staan. Met de kracht van onze overtuiging gaan we het engagement aan.

Voor vrijheid en vooruitgang in deze nieuwe tijd.