Op een blauwe planeet.

We willen goed en gezond kunnen leven, vandaag en in de toekomst. We willen leven als een ecosysteem: zonder afval en zonder schadelijke uitstoot. We gebruiken maximaal energie die 100% hernieuwbaar is. Op onze blauwe planeet ontwikkelen we een blauwe economie.

Circulair denken en handelen

 1. We denken en handelen circulair. In de toekomst produceren en consumeren we zonder afval of schadelijke uitstoot. 
 2. Om die omslag te maken, kiezen we voor innovatie, participatie en marktwerking. Wij geven burgers, ondernemers en onderzoekers ruimte om circulaire oplossingen te vinden.
 3. Goederen bezitten doe je niet noodzakelijk alleen. Delen met anderen maken we makkelijk en voordelig. Zo geven we de diensteneconomie een boost.
 4. We bepalen als overheid het kader en de doelstellingen. We doen dat technologie-neutraal en gaan uit van een combinatie van verschillende oplossingen.

Een CO2-arme energieproductie

 1. Op het vlak van energie kiezen we voor een dubbele doelstelling : we maken de samenleving CO2-arm en gebruiken maximaal energie die 100% hernieuwbaar is.
 2. Eerst en vooral zetten we in op energie-efficiëntie: energie die je niet gebruikt, moet je ook niet opwekken of betalen.
 3. We zetten de uitstap uit de oude kernenergie door. Op het vlak van onderzoek naar nieuwe of medische nucleaire toepassingen, blijven we investeren en houden we de opties open. 
 4. Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen energie, tezamen of alleen. We schaffen de subsidies voor energieproductie af en laten alleen sociale correcties bestaan. Met burgerparticipatie vergroten we het draagvlak en het aandeel hernieuwbare energie.
 5. Het netwerk heeft strategisch belang en geven we in handen van de burgers via een beursgang. Een goede interconnectie vergroot de mogelijkheden voor onze energiebevoorrading.
 6. Auto’s en andere voertuigen die op de markt komen zijn minstens hybride elektrisch. De overheid geeft het goede voorbeeld en gebruikt geen enkele wagen op louter fossiele brandstof meer, en heeft op elk dak van overheidsgebouwen waar het technisch kan zonnepanelen laten installeren.
 7. We streven naar energieneutrale industrieparken en nemen de barrières daarvoor weg.

Mobiliteit

 1. Een slimme mobiliteitsvisie focust niet op één enkele vervoersmodus, maar speelt de sterke punten van elk transportmiddel zo maximaal mogelijk uit. Daarom zetten we in op combimobiliteit, waarbij mobiliteit evolueert van een product naar een dienst. De meest efficiënt mogelijke verplaatsing van punt A naar punt B staat daarbij centraal. 
 2. Om combimobiliteit te bevorderen beperken we de vaste kosten van vervoersmodi en belasten we het gebruik. De opbrengst van mobiliteitsgerelateerde belastingen investeren we integraal in mobiliteitsinfrastructuur.
 3. Samen met de private sector investeren we in een moderne en veilige infrastructuur met een visie op lange termijn. We stimuleren investeringen door particuliere beleggers in publieke infrastructuur. Ons land heeft dringend nood aan nieuwe verbindende infrastructuur van, voor en door burgers, bedrijven en overheden. Deze investering moet leiden tot een daling van het aantal verkeersslachtoffers en een vermindering van de files. Vlaanderen wordt een fietsland met verbindingen van Limburg tot de kust en tussen alle stedelijke knooppunten.
 4. We nemen de hinderpalen weg voor innovatieve technologische toepassingen zoals autodelen, zelfrijdende wagens en mobiliteit als een dienst. Concurrentie in het collectief vervoer zet de reiziger centraal.