Minder overheid. Moderner en beter.

Wij geloven in de kracht van vrije mensen om zelf het heft in handen nemen. Het internet en de nieuwe digitale en technologische toepassingen maken een radicaal andere dienstverlening mogelijk. Het geeft ook de kans om burgers meer en beter bij de werking van de overheid te betrekken. Transparantie is het uitgangspunt.  Omdat de combinatie  van vele inzichten voor betere oplossingen zorgt, wordt burgerparticipatie vanzelfsprekend. De rol van de overheid verandert fundamenteel van actor naar partner. Een kleine, meewerkende digitale overheid heeft als opdracht meer mogelijk te maken. 

Minder overheid, maar beter

 1. Dankzij de nieuwe technologie, wordt een sterke maar slanke overheid realiteit. Sterk omdat ze de spelregels bepaalt en afdwingt. Slank omdat ze minder opdrachten zelf uitvoert en meer vrij initiatief mogelijk maakt. Het uitgangspunt is steeds de best mogelijke dienstverlening naar de burger als klant.
 2. We brengen de overheidsuitgaven, over alle beleidsniveaus heen, terug tot onder 45% van het BBP. infofiche
 3. We gaan voor een grondige staatsvermindering. We houden elke overheidsactiviteit tegen het licht om te bepalen of het al dan niet om een kerntaak gaat die bovendien op een moderne en efficiënte manier wordt uitgevoerd. infofiche
 4. De overheid heeft enkel een rol wanneer er een strategisch belang speelt, er sprake is van een natuurlijk monopolie, het om collectieve goederen gaat, of als er belangrijke maatschappelijke kosten of baten zijn die de markt niet kan opvangen.
 5. We schaffen vaste benoemingen af, behalve voor de functies die onafhankelijkheid en een bijzondere bescherming tegen machtsmisbruik behoeven.

E-overheid

 1. Onze overheden worden digitale koplopers. We herdenken processen en dienstverlening radicaal en maken daarbij gebruik van nieuwe technologieën.
 2. Een digitale overheid hanteert het principe van de unieke gegevensinzameling over alle overheidsniveaus heen. Gegevens die een overheid al heeft, vraagt ze geen tweede keer.
 3. We zetten betrouwbare nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld blockchain in. Het kadaster en het hypotheekregister worden samengebracht in een nieuw grondboek dat op basis van blockchain werkt. infofiche
 4. Uitkeringen worden automatisch en via een digitale toepassing toegekend en uitgekeerd. Dat gebeurt efficiënt en performant door de overheid of de private sector.
 5. Burgers moeten van thuis uit alle aanvragen aan overheidsdiensten kunnen doen, via een geautomatiseerd systeem. Wachtrijen aan loketten zijn verleden tijd. Overheidsdiensten blijven tijdens de overgang naar E-bestuur uiteraard fysiek bereikbaar voor wie de kennis of de middelen niet heeft om zelf thuis digitaal te werken.
 6. Justitie moet eindelijk mee op de kar van de digitalisering springen. Wanneer beide partijen akkoord gaan, moet een volledig digitale procedure steeds mogelijk zijn.

Allemaal digitaal

 1. Alle burgers zijn digitaal mee. We dichten de digitale kloof en maken de nieuwe technologie inclusief. Iedereen krijgt de kans om zich digitaal te (her)scholen. Internet is op alle publieke plaatsen vrij beschikbaar. Net zoals voor andere basisvoorzieningen, is er voor internet een sociaal tarief voor wie dat nodig heeft.
 2. We houden het internet vrij en open. We garanderen de netneutraliteit en treden Europees ook op tegen digitale monopolies en te grote digitale machtsconcentraties. infofiche

Burgerparticipatie

 1. Burgerparticipatie wordt een vast onderdeel van het beleid, om meer draagvlak en legitimiteit van de beslissingen te garanderen. Bovendien zal de verhoogde betrokkenheid van burgers de kwaliteit en de daadkracht van het overheidsoptreden juist versterken, in plaats van verhinderen.
 2. We brengen politiek zo dicht mogelijk bij de burger. Wij kiezen voor subsidiariteit met een belangrijke rol voor de lokale besturen.