Vrijheid! Want het is jóuw leven.

In een liberale democratie heeft elke burger een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Individuele vrijheid is het uitgangspunt voor de organisatie van onze diverse samenleving in deze nieuwe tijd. Elke mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen.

Zelfbeschikking als fundamenteel recht

  1. Elke mens heeft een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Het is jouw leven en dus beslis je ook zelf over alle aspecten ervan. Het recht op zelfbeschikking voor elke burger wordt het eerste artikel van de Grondwet.

Meester over het eigen lichaam

  1. We versterken de liberale abortuswetgeving door abortus uit het strafwetboek te halen. infofiche
  2. We werken een wettelijk kader rond ‘het voltooide leven’ uit, zodat ook iemand die niet in medisch opzicht lijdt, maar een uitdrukkelijk, onafhankelijk, vrijwillig en duurzaam verzoek tot stervenshulp indient, waardig en zorgvuldig kan begeleid worden. infofiche
  3. Mensen zijn eigenaar van en hebben medezeggenschap over hun eigen medische gegevens. Elke mens heeft recht op kennis van en beslissingsrecht over het eigen genoom. Essentieel hierbij is een informatieplicht die de consequenties van beslissingen voor zichzelf en anderen toelicht. infofiche

Vrije meningsuiting

  1. Wij garanderen het recht op vrije meningsuiting. Vrijheid van meningsuiting vraagt ook respect en verantwoordelijkheid om correct met elkaar om te gaan. Meningen zijn vrij, maar je mag er niet mee aanzetten tot haat, geweld, terrorisme of discriminatie. Daar trekken we de grens: we maken de liberale democratie weerbaar.

Zelfbeschikking in de digitale tijd

  1. Jouw data blijven van jou, ze worden nooit alleen eigendom van een overheid of van bedrijven. Je hebt altijd inzagerecht en medezeggenschap over jouw individuele gegevens. Iedereen moet kunnen nagaan wat er met zijn of haar persoonlijke informatie gebeurt. Je gegevens mogen gebruikt worden als je geïnformeerd werd en toestemming gaf. Iedereen heeft in een digitale wereld ook het recht om vergeten te worden. infofiche
  2. Privacy is een recht, maar het is niet absoluut. Afwegingen en aanpassingen in kader van veiligheid of het algemeen belang gebeuren steeds proportioneel, tijdelijk en op basis van democratische controle.

Eigendom

  1. Mensen hebben recht op een eigen thuis. We geven iedereen de kans om een eigen huis te verwerven. We respecteren steeds het eigendomsrecht van mensen. Aantasting van het eigendomsrecht blijft de uitzondering en kan enkel in het kader van het algemeen belang als de overheid motiveert en eigenaars minstens volwaardig compenseert.